Πρακτικά Συνεδρίου
(Σε μορφή pdf. Kάντε κλικ στο εικονίδιο που αντιστοιχεί στο τμήμα των πρακτικών το οποίο σας ενδιαφέρει.)
Εισαγωγικά pdf_icon
ΕΞΩΦΥΛΛΟ-ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ-ΠΡΟΛΟΓΟΣ (σ. 1-24) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ (σ. 25-48) pdf_icon
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (σ. 49-97) pdf_icon
IΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (σ. 97-151) pdf_icon
ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΜΕΡΟΣ Ι (σ. 152-242) pdf_icon
ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΜΕΡΟΣ ΙΙ (σ. 242-348) pdf_icon
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (σ. 349-481) pdf_icon
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι (σ. 482-605) pdf_icon
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ - ΜΕΡΟΣ ΙΙ (σ. 605-739) pdf_icon
ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ Ι (σ. 739-843) pdf_icon
ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ - ΜΕΡΟΣ ΙΙ (σ. 843-922) pdf_icon
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ – ΣΧΟΛΕΙΟ - ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ (σ. 922-1083) pdf_icon
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (σ. 1084-1235) pdf_icon
ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (σ. 1236-1328) pdf_icon
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (σ. 1339-1387) pdf_icon
ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΜΕΡΟΣ Ι (σ. 1388-1532) pdf_icon
ΑΝΗΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΜΕΡΟΣ ΙΙ (σ. 1532-1671) pdf_icon
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ.pdf pdf_icon

Συνέδριο
" Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας"
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε.
Πανεπιστημιούπολη
451 10 Ιωάννινα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 26510 95881, 95712, 95664, 95690
Fax:  26510 95806